• Office:081-697-7000 ,094-695-5599 Hotline:089-660-9609

Rilon TIG Weldiing

Rilon TIG200S

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 200แอมป์

Rilon TIG200P

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 200แอมป์

Rilon TIG200M

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 200แอมป์

Rilon TIG300A 2T/4T

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 300แอมป์

Rilon TIG300A 380Volt

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 300แอมป์

Rilon TIG300A Down-Slope

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 300แอมป์

Rilon TIG200P AC/DC

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 200แอมป์

Rilon TIG250P AC/DC

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 250แอมป์

Rilon TIG315P AC/DC

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 315แอมป์

Rilon TIG315PG

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 315แอมป์

Rilon TIG400GT

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 400แอมป์

Rilon TIG500P AC/DC

เครื่องเชื่อมอาร์กอน 500แอมป์

บริการหลังการขาย "ซ่อมด้วยอะไหล่แท้จากโรงงาน ฟรีค่าแรง ไม่มีค่าเปิดเครื่อง รอรับได้เลย" มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงตั้งอยู่ในประเทศไทย มีช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ มีอะไหล่เสริมและอะไหล่ต่างๆไว้รองรับเครื่องไรล่อนอย่างครบวงจร "เป็นหนึ่งเรื่องการให้บริการ"