• Office:081-697-7000 ,094-695-5599 Hotline:089-660-9609

Tungsten

Card image Blog
Posted on January 1, 2021 by Tungsten

ลวดทังสเตน

การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (เยอรมันเรียกแท่งทังสเตนว่า วุลเฟรม) ใช้แก๊สเฉื่อย( Inert Gas) ในการปกคลุมแนวการเชื่อม ปัจจุบันนิยมใช้แก๊สอาร์กอน Argon ช่างโดยทั่วไปจึงนิยมเรียกการเชื่อมแบบ TIG อีกอย่างนึงว่า " เชื่อมอาร์กอน" มีลักษณะการเชื่อมคล้ายการเชื่อม ด้วยแก๊สคือช่างต้องใช้ทั้งสองมือในการทำงาน มือหนึ่งจับหัวเชื่อม อีกมือหนึ่งจับลวดเชื่อมเพื่อเติมแนวเชื่อม

Continue →
Card image Blog
Posted on January 1, 2021 by Tungsten

สำหรับทังสเตน

"มีให้เลือกใช้ขนาดตามความเหมาะสมกับงาน" ลวดเชื่อมทังเตน สีแดง ใช้กับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททาเนียม ให้กระแสเชื่อมสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดงใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟกระแสสลับ จุดเด่นคือจะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมงานเป็นเวลานาน เชื่อมทังสเตน หัวสีทอง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว มีส่วนประกอบของทังสเตนบริสุทธิ์ มีจุดเด่นคือเป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้เชื่อมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียมได้ดี ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ไม่ต้องเหลาปลายทังสเตน

Continue →
Card image Blog
Posted on January 1, 2021 by Tungsten

ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง

ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง เหมาะกับการเชื่อมโลหะได้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งเชื่อมกระแส DC และกระแสสลับ AC เหมาะกับการอาร์คซ้ำๆ หรือการเชื่อมแบบ PULSE ควันน้อ และไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพ

ลวดเชื่อมทังสเตน สีแดง

ลวดเชื่อมทังสเตน สีแดง มีประสิทธิภาพการอาร์คแรงปล่อยกระแสไฟคงที่ ให้การอาร์คเริ่มต้นที่ดี และกระแสค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับลวดเชื่อมทังสเตนสีอื่นๆ ใช้ได้ดีกับ ใช้ได้ทั้งเชื่อมกระแส DC และกระแสสลับ AC แนวเชื่อมซึมลึกดี

Continue →
Card image Blog
Posted on January 1, 2021 by Tungsten

ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา

ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา เหมาะกับการเชื่อมกระแส DC ที่กระแสต่ำๆ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแส ACได้ ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ

ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว

ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว เป็นทังสเตนบริสุทธิ์เป็นลวดทังสเตนที่เหมาะกับการเชื่อมอลูมีเนียม ไม่มีกัมมันตภาพรังสี ใช้กักระไฟฟ้ากระแส DC ที่กระแสต่ำๆได้ดีกว่าสีอื่นๆ ให้การอาร์คสม่ำเสมอ แนวเชื่อมซึมลึก ไม่ต้องลับปลายในการใช้งาน

Continue →

บริการหลังการขาย "ซ่อมด้วยอะไหล่แท้จากโรงงาน ฟรีค่าแรง ไม่มีค่าเปิดเครื่อง รอรับได้เลย" มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงตั้งอยู่ในประเทศไทย มีช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ มีอะไหล่เสริมและอะไหล่ต่างๆไว้รองรับเครื่องไรล่อนอย่างครบวงจร "เป็นหนึ่งเรื่องการให้บริการ"