• Office:081-697-7000 ,094-695-5599 Hotline:089-660-9609

Rilon MIG Weldiing

Rilon MIG251GE

เครื่องเชื่อมซีโอทู 160แอมป์

Rilon MIG180PGDM

เครื่องเชื่อมซีโอทู 180แอมป์

Rilon MIG250PGDM

เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์

Rilon MIG200CT

เครื่องเชื่อมซีโอทู 200แอมป์

Rilon MIG205SYN

เครื่องเชื่อมซีโอทู 180แอมป์

Rilon MIG200GW

เครื่องเชื่อมซีโอทู 200แอมป์

Rilon MIG250S

เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์

Rilon MIG270

เครื่องเชื่อมซีโอทู 220แอมป์

Rilon MIG271GF

เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์

Rilon MIG250GS

เครื่องเชื่อมซีโอทู 250แอมป์

Rilon MIG300GS

เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์

Rilon MIG300GN

เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์

Rilon MIG300GF

เครื่องเชื่อมซีโอทู 300แอมป์

Rilon MIG350GF

เครื่องเชื่อมซีโอทู 350แอมป์

Rilon MIG350I

เครื่องเชื่อมซีโอทู 350แอมป์

Rilon MIG500I

เครื่องเชื่อมซีโอทู 500แอมป์

Rilon MIG500GF

เครื่องเชื่อมซีโอทู 500แอมป์

บริการหลังการขาย "ซ่อมด้วยอะไหล่แท้จากโรงงาน ฟรีค่าแรง ไม่มีค่าเปิดเครื่อง รอรับได้เลย" มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงตั้งอยู่ในประเทศไทย มีช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ มีอะไหล่เสริมและอะไหล่ต่างๆไว้รองรับเครื่องไรล่อนอย่างครบวงจร "เป็นหนึ่งเรื่องการให้บริการ"